El Ayuntamiento de Valencia ha recibido una donación de obras de los pintores José Benlliure Gil, José Benlliure Ortiz y Juan Antonio Benlliure Gil, destinadas a la Casa-Museo Benlliure de Valencia.
Son “Paisatge” y “Franciscà de perfil” de José Benlliure Ortiz; “Camine cap al mar amb arbres i xiprers”, “Camperola italiana amb la seua filla”, “Dona amb mantilla negra i ventall. Angelita Benlliure”, y “Xica amb dos llaços roses” de Juan Antonio Benlliure; y “Xic amb corbatí blau” de José Benlliure.